จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงามมาก  รุ่นนี้ เจตนาดีมีเจตนาสร้างบริสุทธิ์อันเป็นการกุศลที่จะสร้างโบสถ์ให้วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิธีสุดยอด และโด่งดังเป็นที่ต้องการมากสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ในวงการจตุคามรามเทพ ผู้ที่บูชาแล้วประสบความสำเร็จมีโชคลาภมากมาย และขอได้ไหว้รับสมดังปรารถนา เหมือนดังชื่อโคตรเศรษฐีทุกประการ การออกแบบ ด้านหน้า มีรูปองค์จตุคามรามเทพ พระเทวโพธิ์สัตว์ ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา