สร้างโดยทีมงาน ชมรมศิษย์เซียนแปะโรงสี (อาจารย์โง้วกิมโคย)เนื้อทองคำ จำนวน ๕๙ เหรียญเนื้อเงิน จำนวน ๑๙๙ เหรียญเนื้อนวะ จำนวน ๒๙๙ เหรียญเนื้อทองแดงผิวรุ้ง จำนวน ๓๙๙ เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟ