เซียนแปะโรงสี รุ่น โชควาสนา

สร้างโดยทีมงาน ชมรมศิษย์เซียนแปะโรงสี (อาจารย์โง้วกิมโคย)
เนื้อทองคำ จำนวน ๕๙ เหรียญ
เนื้อเงิน จำนวน ๑๙๙ เหรียญ
เนื้อนวะ จำนวน ๒๙๙ เหรียญ
เนื้อทองแดงผิวรุ้ง จำนวน ๓๙๙ เหรียญ
เนื้อทองแดงผิวไฟ จำนวน ๔๙๙๙ เหรียญ

พิธีแรก “พิธีเทวาภิเษก” วัดพระศรีอรูลมิกูมหาศิวะศักติจังหวัดอ่างทอง เพื่อบอกกล่าวอัญเชิญเซียนแปะโดยเจ็กเหลียงเป็นผู้ประกอบพิธี และบอกกล่าวชุมนุมเทวดาเหล่าเทพเทวาให้อวยชัยโดยคุณแบงค์ ศรนารายณ์ ธนูทอง
พิธีที่สอง “พิธีพุทธาภิเษก” วัดชัยเภรีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อปลุกเสกและอธิฐานจิตเดี่ยว โดย พระอาจารย์บุญค้ำ เป็นไปโดยการนำไปฝากจนกว่าท่านจะปลุกเสกจนเป็นที่พอใจ
พิธีสุดท้าย “พิธีจีน(ไคกวง)” วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำบางปะกงที่คดเคี้ยว เปรียบได้กับส่วนท้องของมังกร (*วัดมังกรแห่งโชควาสนา*) เพื่อบอกกล่าวอัญเชิญเซียนแปะโดยเจ็กเหลียงเป็นผู้ประกอบพิธี และ เพื่อปลุกเสกและอธิฐานจิต โดย พระอาจาย์เย็นจุง เป็นไปโดยการนำไปฝากให้ท่านจนกว่าท่านจะปลุกเสกจนเป็นที่พอใจถึงวันงานพิธีสุดท้าย

สามารถเช่าบูชาได้ที่ https://buy.co.th