“ร่ำรวยทรัพย์” เนื้อเงิน

3,990.00 ฿

เหรียญเซียนแปะโรงสี
พุทธศิลป์รุ่นแรก “ร่ำรวยทรัพย์”
เนื้อเงิน
ขนาด สูง 4 cm กว้าง 3 cm
จำนวนจัดสร้าง 169 เหรียญ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญเซียนแปะโรงสี
พุทธศิลป์รุ่นแรก “ร่ำรวยทรัพย์”
ขนาด สูง 4 cm กว้าง 3 cm
จำนวนจัดสร้าง 169 เหรียญ

วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างพระประธาน และสมทบทุนสร้างอุโบสถและเจดีย์ วัดมกุฏวิมุตติคีรี ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

พุทธาภิเษก 2 วาระ
วาระแรก วัดสัมพันธวงศ์ พระอารามหลวง กรุงเทพฯ
วาระสอง วัดมกุฏวิมุตติคีรี ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

รับพระวันที่ 16 มิถุนายน 2565