ปิดจอง 22 กพ.2565

ประกาศปิดจองเหรียญหล่อเซียนแปะโรงสีโง้วกิมโคย พุทธศิลป์รุ่นแรก “ร่ำรวยทรัพย์”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 00.00 น.

รับพระวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565